1Canoe2

Latke Love Hanukkah Greeting Card

$5.00

Latke Love Hanukkah Greeting Card- "Wishing You a Latke Love this Hanukkah!"

  • 4.25 x 5.5"
  • Interior: Blank
  • Kraft Envelope
  • Made in the USA